Vergoeding/Kosten

Vergoedingen en kosten

Training

Geïnteresseerd in een van onze trainingen? De juiste training kan je enorm helpen bij het vermijden van een burn-out, of bij het herstellen van PCS. Bovendien kun je met onze intensieve training onder andere leren om beter om te kunnen gaan met stress en productiever bezig te zijn.

Voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking is onze intensieve training niet alleen wenselijk, maar ook in veel gevallen noodzakelijk om een productieve bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan het bedrijf of de eigen onderneming.

Twijfel dus niet te lang, maar vraag informatie aan voor een intensieve training 10 daagse of basis programma dat past bij jouw wensen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van onze trainingen te dekken.

PARTICULIERE AFTREK POSTEN  2020/21.

Bij je aangifte inkomstenbelasting mag je ziektekosten opvoeren die je maakt voor jezelf, je partner en je kinderen jonger dan 27 jaar. Je moet wel kunnen aantonen dat je de kosten hebt gemaakt. Je mag de ziektekosten pas opvoeren als ze bij elkaar opgeteld boven een bepaalde drempel uitkomen. Deze drempel is voor iedereen verschillend.

Mede dankzij verschillende maatregelen komen ouderen, zieken en mensen met een laag inkomen eventueel ook in aanmerking voor aftrek van hun buitengewone uitgaven. Buitengewone uitgaven in de inkomstenbelasting zijn uitgaven wegens ziekte, handicap, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid, chronische ziekte, ouderdom en adoptie. Deze buitengewone uitgaven vallen onder de zogenoemde ‘Persoonsgebonden’ aftrek. Om te zien of je hiervoor in aanmerking komt kun je de website www.meerkosten.nl raadplegen en tevens hier adviseren wij ook weer om contact op te nemen met een regionale belastingkantoor.

Mogelijkheden tot vergoeding voor zelfstandig ondernemers

Een zzp’er kan de kosten voor een training van Move the Brain gemakkelijk scharen onder de bedrijfskosten.

De training kan bijvoorbeeld onder worden gedeeld bij bedrijfsresultaten. De uren die besteed worden aan coaching of training tellen mee voor het urencriterium. Neurotraining is een zogenaamde leeractiviteit en valt dus onder de aftrekpost studie & opleiding. Ook coaching is een leeractiviteit, die onder de noemer persoonlijke ontwikkeling kan worden gezet.

Hiermee kan je onze trainingen en programma’s scharen onder je bedrijfsresultaten en het op deze manier financieel verantwoorden en afwikkelen, en zo ook BTW aftrekken

Mogelijkheden tot vergoeding via de werkgever

In sommige gevallen is de werkgever bereid de kosten of een deel daarvan te betalen. Het is immers ook in het belang van de werkgever dat je goed functioneert; bijvoorbeeld in geval van PCS, PTSS, mentale problemen, of burn-out klachten, stress, aandacht- en concentratieproblemen en slaapproblemen. Ook wordt de training soms vergoed in geval van een arbeid gerelateerd ongeval met bepaalde klachten tot gevolg.  Verder kunnen via de belasting de kosten opgevoerd worden onder het kopje “Studiekosten”, als de behandeling tot doel heeft te investeren in je carrière en ontwikkeling/loopbaanverbetering. Studiekosten ter verbetering van de arbeidspositie zijn aftrekbaar, vandaar dat enkel de onkosten boven de drempel in aftrek genomen kunnen worden. Hiervoor kan het beste contact opgenomen worden met het regionale belastingkantoor.

http://www.noestadvocatuur.nl/ernstig-verwijtbaar-handelen-werkgever/ ]Uitgaven voor scholing, studie of persoonlijke training, gericht op het onderkennen van talenten, kwaliteiten en vaardigheden en het ontwikkelen daarvan, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning c.q. het verkrijgen van een betere positie, zijn namelijk aftrekbaar als scholingsuitgaven. De werknemer hoeft over deze tegemoetkoming door zijn werkgever geen belasting te betalen.

Als een werkgever slechts een deel van de kosten vergoedt, komt het resterende bedrag mogelijk nog in aanmerking voor belastingaftrek. Voor een werkgever zijn de kosten voor het trainingsprogramma, waaronder neurotraining en coaching, een kostenpost die de belastbare inkomsten verminderen, als deze activiteiten bijdragen aan behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, of zorgen voor duurzame re-integratie in het arbeidsproces (wat bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid het geval is). Wij vinden dat onze trainingen hier onherroepelijk onderdeel van zijn