Aanmelden

  Voornaam

  Achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  Ik ken Move The Brain van:

  Email

  Kosteninformatie Privé (ik betaal de kosten zelf)Via de letselschade advocaatVia mijn bedrijfsarts/mijn bedrijf betaalt de kostenVerzekeringOverig, nog niet bekend wie de kosten betaalt

  Wat is de reden dat je hier terecht bent gekomen? Auto ongevalSport ongevalWerk ongevalFiets ongevalHoofd gestotenBurn-outTrauma (PTSS)Overig

  Aanmelden voor de volgende intake1. Telefonische intake en vragenlijsten excl. btw €752. Intake op locatie, vragenlijsten met voormeting Qeeg zonder verslag (data kan vergeleken worden met de informatie van een fMRI*) excl. btw €1503. Intake op locatie, vragenlijsten met voormeting Qeeg met verslag en terugkoppeling excl. btw €350

  Ja, schrijf mij in voor de nieuwsbrief
  Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het aanmeldproces van Move The Brain

  Opmerkingen

  *Omdat een fMRI nogal een belastend en kostbaar onderzoek is, wordt er bij onze neurotraining gebruik gemaakt van een andere functionele methode: QEEG (kwalitatieve EEG). De hersenpotentialen op de hoofdhuid worden gemeten met elektroden en met een precies model wordt een bepaling gemaakt van activiteit in de cortex. Ook hier geldt dat actievere breinregio’s meer signaal geven aangezien in die gebieden meer zenuwcellen tegelijktijdig actief zijn. Gebieden die meer zuurstof vragen, zijn ook gebieden waar veel zenuwcellen actief zijn. Daarnaast biedt de QEEG ook de mogelijkheid om te kijken naar verschillende ritmes (frequenties) waarop het brein opereert en waarmee verschillende hersengebieden met elkaar communiceren. Door vervolgens de resultaten van een persoon te vergelijken met die in een database van personen zonder klachten, kunnen er functionele afwijkingen worden geconstateerd. Bovendien kunnen klachten worden verminderd door op de afwijkende hersengebieden te trainen. Een QEEG is hierdoor, in tegenstelling tot MRI, een laagdrempelige en veilige methode om PCS te detecteren.