Kosten/vergoedingen - MOVE THE BRAIN

Kosten / vergoedingen

Ben je geïnteresseerd in een van onze trainingen? De juiste training kan je enorm helpen bij het vermijden van een burn-out, of bij het herstellen van PCS. Bovendien kun je met onze intensieve training onder andere leren om beter om te kunnen gaan met stress en productiever bezig te zijn.

Voor een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking is onze intensieve training niet alleen wenselijk, maar ook in veel gevallen noodzakelijk om een productieve bijdrage te kunnen (blijven) leveren aan het bedrijf of de eigen onderneming.

Twijfel dus niet te lang, maar vraag informatie aan voor een intensieve training 10 daagse dat past bij jouw wensen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten van onze trainingen te dekken.

MOGELIJKHEID TOT AFTREKBARE ZORGKOSTEN 2020.

Mogelijkheden tot vergoeding voor zelfstandig ondernemers

Een zzp’er kan de kosten voor een neurotraining van Move the Brain gemakkelijk scharen onder de bedrijfskosten.

De training kan bijvoorbeeld onder worden gedeeld bij bedrijfsresultaten. De uren die besteed worden aan coaching of training tellen mee voor het urencriterium. Neurotraining is een zogenaamde leeractiviteit en valt dus onder de aftrekpost studie & opleiding. Ook coaching is een leeractiviteit, die onder de noemer persoonlijke ontwikkeling kan worden gezet.

Hiermee kan je onze trainingen en programma’s scharen onder je bedrijfsresultaten en het op deze manier financieel verantwoorden en afwikkelen, en zo ook BTW aftrekken.

Mogelijkheden tot vergoeding via de werkgever

Werk je voor een werkgever? Dan zal je baas waarschijnlijk erg blij zijn wanneer jij en je collega’s een burn-out of pcs kunnen voorkomen, snel en effectief kunnen herstellen of beter om leren gaan met stress, om zo eventueel uitval in de toekomst te verminderen en te voorkomen. Uiteindelijk kan iedereen dus winst behalen uit onze effectieve trainingen en programma’s.

Een werkgever is daarom waarschijnlijk welwillend om de kosten van het trainingsprogramma voor eigen rekening te nemen, of dat nou voor jou persoonlijk is of misschien voor een training op locatie voor meerdere werknemers binnen het bedrijf.

Uitgaven voor scholing, studie of persoonlijke training, gericht op het onderkennen van talenten, kwaliteiten en vaardigheden en het ontwikkelen daarvan, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning c.q. het verkrijgen van een betere positie, zijn namelijk aftrekbaar als scholingsuitgaven. De werknemer hoeft over deze tegemoetkoming door zijn werkgever geen belasting te betalen.

Als een werkgever slechts een deel van de kosten vergoedt, komt het resterende bedrag mogelijk nog in aanmerking voor belastingaftrek. Voor een werkgever zijn de kosten voor het trainingsprogramma, waaronder neurotraining en coaching, een kostenpost die de belastbare inkomsten verminderen, als deze activiteiten bijdragen aan behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, of zorgen voor duurzame re-integratie in het arbeidsproces (wat bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid het geval is). Wij vinden dat onze trainingen hier onherroepelijk onderdeel van zijn.