Medisch Team - MOVE THE BRAIN

Medisch Team Move the Brain

De leden van onze Medical Advisory Board (MAB), bestaande uit vooraanstaande artsen, fungeren als strategische adviseurs voor Move The Brain en zijn gekozen vanwege hun multidisciplinaire expertise en kennis.