WERKGEVER/CASEMANAGER

Kan een medewerker zijn werk niet meer (goed) doen, doordat hij of zij gedurende langere tijd lichamelijke en mentale klachten heeft? Door een ongeval of misschien wel een burn-out? Dan kunnen wij helpen. Wij behandelen mensen die weken, maanden of zelfs al jaren met langdurige klachten zijn uitgevallen of die dreigen uit te vallen.

Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor een zorgvuldig en effectief verzuim- en preventiebeleid, waarin wij bijdragen aan de realisatie daarvan. Wij bieden daarom maatwerkprogramma’s aan, gericht op herstel van PCS, PTSS of een Burn-out.

Re-integratie

Als werkgever heb je, zodra er enig herstel voordoet, re-integratieverplichtingen. Re-integratie vergt inzet van alle partijen: werknemer, werkgever en verzekeraar. Dit voor het behoud van een waardevolle werknemer én een beperking van onnodige kosten. Wanneer een werknemer onvoldoende steun heeft gehad tijdens zijn of haar re-integratie traject, kan het de werkgever extra kosten opleveren wegens het in strijd zijn met goed werkgeverschap.

Vaak wijzen klanten samen met de werkgever een casemanager aan, iemand die de re-integratie volgt en zorgt dat alle afspraken worden nagekomen. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook een leidinggevende of andere collega.

Vergoedingen

Ons programma is een zogenaamde leeractiviteit en valt dus onder de aftrekpost studie & opleiding. Ook coaching is een leeractiviteit, die onder de noemer persoonlijke ontwikkeling kan worden gezet. Zo kun je het scharen onder bedrijfsresultaten en het op deze manier financieel verantwoorden/afwikkelen en btw aftrekken. Een overzicht van de kosten kunnen wij ook sturen, stuur daarvoor even een mail naar info@movethebrain.nl. 

Resultaten

Overall zien wij dat meer dan de helft van onze klanten binnen 4 weken weer (voor een gedeelte) het werk op hebben gepakt. Driekwart heeft het werk weer binnen een half jaar opgepakt.

Onze aanpak

Bij Move the Brain werken we met gepersonaliseerde en wetenschappelijk onderbouwde trainingen die zorgen voor een effectief en blijvend herstel. Na de online aanmelding, beginnen we met het inplannen van een intake gesprek. Op basis van de intake wordt een individueel advies gegeven over het best passende programma. Dit kan een programma van 6, 12, 18 en waar nodig afhankelijk van de aard, 20 tot 24 weken zijn.

Het doel van het trainingsprogramma van Move the Brain is om mensen te helpen slopende symptomen te overwinnen van PCS, Burn-out en PTSS. Dit doen wij vanuit de filosofie dat het hele lichaam behandeld dient te worden. We voeren uitgebreide evaluaties uit, waaronder met QEEG mapping, om factoren te vinden in het brein en lichaam die de klant ervan weerhouden hun potentieel te bereiken.